BENACO

  • Powierzchnia 3 225 m²
  • Contracting Investor Investor: BENACO Sp. z o.o. Sp.k., Generalny Wykonawca: Buma Contractor Sp. z o.o. Sp.k. - zakres robót: kompleksowe wykonanie prac wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu.